Quả châu trang trí

Quả châu trang trí

Quả châu trang trí cây thông Noel

Quả châu trang trí cây thông Noel

Kích thước:

  • 4cm – 1 hộp 24 quả: 60.000đ/ hộp
  • 6cm – 1 hộp 24 quả: 120.000đ/ hộp
  • 8cm – 1 túi 6 quả: 40.000đ/ túi

1 hộp bao gồm cả châu bóng, châu mờ và châu kim tuyến.

Màu sắc: các màu

Liên hệ: 0986495069